top of page

Onze gebied van interventie:

  • Financieel bijdragen  bij het verlies van een direct familielid (echtgenoten, kinderen, broers en zussen).

  •  De nabestaande moet minimaal 6 maanden lid zijn van deze vereniging en aan al de verplichtingen  voldaan hebben die vermeld staan in het regelement van deze vereniging

  • Morele ondersteuning bij langdurige ziekte (langer dan 3 maanden)

  • Financieel bijdragen bij een geboorte, een huwelijk van een rechtstreeks lid (u zelf of uw kind <18 jaar).

  • Financieel bijdragen bij geboorte, huwelijksjubileum( 10-, 25-, 50- of 75- jaar), verjaardag (50 jaar of 100 jaar)en andere belangrijke gebeurtenissen.

  • Verstrekken van een renteloze lening tot maximaal € 500, aan een lid die in nood zit.

 

 

Onze gebieden van interventie aan mensen in nood:

 

Afhankelijk van de noodsituatie wordt bekeken welke interventie noodzakelijk is. Te denken valt aan: geld collecteren voor bijvoorbeeld eerste levensbehoeften; kleding en schoeisel inzamelen, vrijwilligerswerk doen etc. 

 

 

*Voor details en exacte uitwerking van bovengenoemde punten, zie intern regelement van BNS.

 

 

 

 

 

 

Klikken  hier onder om lid te woorden

Klik hier onder om B.N.S rechten en verplichten te lezen

© 2023 by IY edition;2015

bottom of page